Ej att förväxla med katolicism.

Katolicitet (från latin catholicus, från grekiska: καθολικός, katholikos, "universell", "allmän") är en kristen term som implicerar universell egenskap och/eller allomfattande anspråk.

Västlig kristendomRedigera

Romersk-katolska kyrkan gör anspråk på att vara den enda katolska kyrkan. Även andra kristna samfund gör anspråk på katolska egenskaper, till exempel formulerat i trosbekännelser. Vissa anglikaner och lutheraner betonar på så sätt anspråk på kontinuitet snarare än uppbrott i reformationen, inklusive anspråk på apostolisk succession. Inom protestantismen brukas dock ofta andra termer, till exempel "allmännelig".

Svenska kyrkanRedigera

Svenska kyrkan betraktar sig som en del av den världsvida kyrkan såsom den uppfattas i den nicaenska och apostoliska trosbekännelsen, men översätter "katolsk" med "allmännelig". I de kristna trosbekännelserna ingår (latin): "Credo in ... sanctam Ecclesiam catholicam",[1], på svenska: "Jag tror på...den heliga katolska kyrkan". I exempelvis Svenska kyrkans trosbekännelse översätts detta till "Vi tror ock på ... en helig, allmännelig kyrka".[2] Ärkebiskop Nathan Söderblom menade att Svenska Kyrkan var "evangelisk-katolsk" i början av 1900-talet, med stöd i tolkningar av ärkebiskop Laurentius Petris liv och verk.[3]

ReferenserRedigera

  1. ^ Vatikanens webbplats: Catechismum Catholicae Ecclesiam ´(Trosbekännelsen), läst 12 maj 2018
  2. ^ Svenska kyrkan: Trosbekännelsen sammanfattar kyrkans tro, läst 12 maj 2018
  3. ^ Brodd, Sven-Erik: Evangelisk katolicitet: ett studium av innehåll och funktion under 1800- och 1900-talen (1982).