Kategoridiskussion:Serieskapare

Lägg till ämne
Det finns inga diskussioner på denna sida.

Som det är nu ligger vissa serieskapare drekt under Kategori:Serieskapare, andra under denna kategoris två underkategorier Kategori:Serietecknare och Kategori:Serieförfattare - knappast ett bra system. Jag håller på att försöka städa upp i hela Kategori:Tecknade serier (det tar sin lilla tid ;) ) och detta är definitivt nått som måste åtgärdas. Personligen så tycker jag att det blir lite overkill att ha både Kategori:Serietecknare och Kategori:Serieförfattare - dels så har många jobbat med att både teckna å författa, och dels så kommer det ta väldigt lång tid att forska efter vilken/vilka kategorier som varje serieskapare faller under... Så; är det OK att "kassera Kategori:Serietecknare och Kategori:Serieförfattare?--Pierre 11 juni 2006 kl.04.42 (CEST)

Jo, särskillt som vi ju har underkategorier för nationaliteter är det förvirrande. Så det låter som en bra plan. --kaj@kth.se 11 juni 2006 kl.11.25 (CEST)
Då sätter jag igång--Pierre 11 juni 2006 kl.16.17 (CEST)
Och nu verkar du vara klar ... Bra bra! Då återstår frågan om det verkligen är motiverat att ha nationella underkategorier. En del nationell särart finns det visserligen, så det är inte en helt orimlig uppdelning, men många av underkategorierna (utom Svenska och Amerikanska) har bara en eller ett par serieskapare i sig. Man kanske kunde nöja sig med att dela upp det på världsdelar? Eller ska vi låta det vara som det är, så är vi "beredda" på att det kommer fler serieskaparartiklar? Eller slopa de geografiska underkategorierna helt? --kaj@kth.se 11 juni 2006 kl.21.56 (CEST)

Jag är mycket fäst vid idén med nationella kategorier - av flera anledningar:

  1. De är ett utmärkt sätt att få in serieskaparna i de generella, nationella kategorierna (Kat:Belgiska serieskapare ligger nu som underkat. till Kat:Belgare, Kat:Brittiska serieskapare till Kat:Britter, etc)
  2. Den nationella skillnaden är faktisk mer slående än vad man tror om man börjar titta på det - möjligen skulle man kunna dela upp i kategorier typ "Nordiska serieskapare", "Fransk-belgiska serieskapare", "Östeuropeiska serieskapare", "Asiatiska serieskapare", "Sydeuropeiska serieskapare", "Sydamerikanska serieskapare" och "Nordamerikanska serieskapare", men då är frågan om inte de nationella kategorierna är bättre. Dessutom skulle vissa länder utan tvekan hamna mellan stolarna (den tyska serietraditionen är till exempel väldigt splittrad - av förklariga skäl - mellan en skandinavisk och en östeuropeisk tradition, den holländska är svår att passa in någon stans och skulle egentligen behöva en egen kategori osv.)
  3. Även serierna är (bl.a.) sorterade efter nationalitet, vilket gör det logiskt att även ha serieskaparna uppdelade på det viset.
  4. De "halvtomma" kategorierna kan man ju hoppas sporrar personer med kunskap i t.ex. iransk seriehistoria att börja skriva artiklar just om iranska serieskapare.
  5. Överbefolkningen i kategori "Amerikanska serieskapare", liksom den växande mängden artiklar i "Japanska serieskapare" är faktiskt ett riktigt bra sätt att synliggöra vilka serietraditioner som varit/är de gällande i svensk publiceringstradition...

Sen är det klart att kommer någon med starka skäl för varför vi ska slopa de nationella underkategorierna är jag villig att ändra mig :) --Pierre 12 juni 2006 kl.00.16 (CEST)