Kategoridiskussion:Herrgårdar i Sverige

Det finns inga diskussioner på denna sida.

Oj! Någon måste åta sig att sortera denna artikel på endera län eller kommun. Detta upplägg är helt hopplöst och tjänar ingenting till. Vet man namnet på en herrgård så söker man väl direkt på namnet?

Kategorierna borde vara efter landskap, inte län eftersom det finns listor gjorde över dessa. --Tompen 15 april 2007 kl. 12.35 (CEST)
Varför landskap och inte län? Landskapen är ju avskaffade sedan länge.
Bör vi inte använda län? Landskap lever kvar i vissa sammanhang i Sverige, till exempel identitet och geografin i årskurs 4 i grundskolan, men annars är det ju länen som gäller. / J 1982 16 april 2007 kl. 16.01 (CEST)
Därför att alla listor är gjorda efter Landskap och inte län och att Slott/Herrgårdar ofta är turistmål och turistmål sorteras oftast in under Landskap och inte län. Möjligtvis skulle man kunna ha båda men rent generellt är Landskap. Tompen 16 april 2007 kl. 16.06 (CEST)
Man skulle kunna skapa två underkategorier: Herrgårdar efter länsindelning och Herrgårdar efter Landskapsindelning och därefter lägga in dem i båda. Tompen 16 april 2007 kl. 16.09 (CEST)
Två underkategorier kanske inte är så dumt? men det är lättare att kategorisera efter län. Ser man att en herrgård ligger i en viss kommun, kan man snabtt titta vilket län kommunen ligger i, och då har man svaret och kan kategorisera. En kommun ligger bara i ett län. Men landskap? En kommun kan ligga i två landskap (till exempel Mölndals kommun). / J 1982 16 april 2007 kl. 16.35 (CEST)
föreslår konsensus, vi skapar två underkategorier och alla herrgårdar sorteras in i båda, OK? Och som sagt jag vet att landskap är historiskt, kommuner är indelade i län osv, men faktum kvartsår, listorna är gjorda efter landskap samt det turist- och kulturellasammanhang räknas nästan alltid efter landskap och det är ju där Herrgårdar passar in tycker jag. Men som sagt, två blir bra har du något förslag på namn?. Tompen 16 april 2007 kl. 16.46 (CEST)
I så fall kanske vi skall ha två sorters listor också, landskap respektive län. Men varför skulle inte kulturen ha med län att göra?. Landstingen har ett ganska stort kulturansvar, och landstingen är indelade efter län. / J 1982 16 april 2007 kl. 17.11 (CEST)
Visst vi kan ha två sorters listor, inte mig emot. Bara vi kan komma överens om detta först för jag sätter gärna igång med arbetet att börja kategorisera upp alla herrgårdar. och angående kulturen menar jag inte att det itne att län inte har med kultur att göra, dock brukar kulturella saker hänvisas till landskapet (böcker skrivs oftast om landskap etc) och inte till länen även om dom har ansvaret. Dock kan vi lägga ner den diskussionen tycker jag såvida du inte tycker att det ej ska finnas två kategorier. Tycker vi koncentrerar oss på två namn istället. Är Herrgårdar indelade efter Län samt Herrgårdar indelade efter Landskap bra namn tycker du?? Tompen 16 april 2007 kl. 17.19 (CEST)


Den här frågan var uppe i samband med att Projekt svenska slott och herresäten drogs igång. Se Wikipedia:Projekt svenska slott och herrsäten/arkiv. Jag började med att göra landskapsvisa listor och därefter kategorier, och tycker fortfarande att det är en lagom indelning. Men jag tycker det är viktigast att vara konsekvent. En nackdel med ett fördjupat kategoriträd är att det blir svårare att överblicka förändringar. Jag brukar ta fram "ändringar på angränsade sidor" några gånger per vecka för kategorierna Slott i Sverige och Herrgårdar i Sverige, och det blir svårare med en djupare indelning av kategorierna. Sen har jag sett att Användare:Gunnar Larsson har gjort kommunvisa indelningar, och det tycker jag inte är så lyckat. Det blir så väldigt många kategorier.

Jag kan acceptera en länsindelning, men en nackdel med det är att länen ändras från tid till annan. Snart har vi kanske bara ett 10-tal regioner, och då är vi halvvägs tillbaka där vi började. Plus att vi får extrajobb med att byta kategorier när länsindelningen förändras. Men detta är ett argument som gäller för allt som delas in per län, inte bara herrgårdar.

Jag tycker dock att det i så fall är bättre att helt byta till län för kategoriseringen. Att ha listor per landskap och kategorier per län är väl inte omöjligt.--// jorchr 16 april 2007 kl. 17.26 (CEST)

Jag har inget emot två sorters listor. Men det skall väl inte vara stora L i "landskap" och län". Och behövs verkligen ordet "indelade". Vi har ofta kategorier som "Skolor efter land". / J 1982 16 april 2007 kl. 17.30 (CEST)
Herrgårdar efter län samt Herrgårdar efter landskap tycker jag låter väldigt bra! jag kan hålla med Jorchr att djupa träd kan bli svåra att överblicka, dock tror jag inte så blir i det här fallet. Och argumentet om att län ändras tycker jag definivt gör att vi åtmindstånde borde ha landskap men gärna ha båda. Om kategorierna: Har vi enats för båda?
Angående om kommunindelning behövs är det en annan diskussion som kan vara värd att ta upp, jag anser kommunindelning onödig men det är bara min åsikt. Tompen 16 april 2007 kl. 17.51 (CEST)
Dessutom kan det vara bra med landskap för till exempel Öland. Men hur skall vi göra med Gotland, där landskap, län, kommun och stift är samma sak. Stift kan vi ha inom Svenska kyrkan. Men annars? "På Gotland" bör nog undvikas, då det är på själva ön och inte omfattar de mindre öarna som Fårö, Karlsöarna och Gotska Sandön. Småöarna kanske inte har herrgårdar, men detta gäller flera ämnesområden. Skall vi ha "I Gotland"/"I landskapet Gotland" (för att visa att det skall vara "i" och inte på", eller "I Gotlands kommun", "I Gotlands län"?. / J 1982 16 april 2007 kl. 18.51 (CEST)
Jag vill föreslå att vi har kategorier per län och listor per både landskap och län. Möjligen kan vi skippa listan för län. Vad jag kan se är nästan allting annat kategoriserat per län. Det är kanske inte idealiskt, men acceptabelt. Jag tycker det är klart olämpligt att ha kategorier både för län och landskap. Det kan jag inte hitta något annat exempel på. --// jorchr 16 april 2007 kl. 19.00 (CEST)
Om man vill söka kategorivis efter landskap kan en sådan kategori vara bra i dessa fall, då vi verkar enats om att både landskap och län verkar ha med kultur att göra. Jag stödjer båda. / J 1982 16 april 2007 kl. 19.04 (CEST)
Jag håller inte med. Jag tycker det verkar onödigt och rörigt att ha kategorier både per län och landskap. Nog borde man kunna enas om endera indelningen. Däremot har jag inga större problem med dubbla listor. --// jorchr 16 april 2007 kl. 19.11 (CEST)
Jag förstår inte problemet i att ha dubbla kategorier, om de görs ordenligt från börjnan vilket det inte är svårt att göra. Och eftersom de inte byggs fler herrgårdar och därför endast kommer vara ett fåtal extra att sortera i framtiden (när dessa skapas). Vad är det som blir rörigt om man ser till att det blir ordentligt gjort i från början, jag hänvisar fortfarande till både det kulturella och turistvärdet att se vad de olika landskapen/länen kan erbjuda när det gäller kategorin. Tompen 16 april 2007 kl. 21.51 (CEST)
Jag ser två skäl mot att ha dubbla kategorier. Den ena är att vi för att vara konsekventa också skulle införa dubbla kategorier för t.ex. Byggnadsminnen, Slott, Sevärdheter, Härader, Naturreservat och kanske Orter. Det andra är att en hel del län och landskap har i stort sett samma gränser. Kategorierna för Skåne, Blekinge, Halland, Gotland, Östergötland, Värmland och Dalarna kommer att ha i nästan samma innehåll, oberoende om man utgår från landskap eller motsvarande län. --// jorchr 17 april 2007 kl. 09.08 (CEST)


Jag håller med dig att konsekvens ska följas, jobbar hårt med det när jag redigerar artiklar jag snubblar över. Men då är ju frågan om landskapen ska ha egna kategorier överhuvudtaget? Det kanske räcker med att ha dem som artiklar isåfall. Jag hävdar dock att man ska ha BÅDA i de flesta fall då man geografiskt oftast pratar om landskap t.ex. "Vad finns det för fler sevärderheter i södermanland?" (utom möjligtvis Stockholm) och därför kan få sig en aha-upplevelse när man letar i kategorierna. Jag hävdar att sätter man upp konsekvens mallar om orter osv och kategoriserar efter det blir det inte rörigt. Föresten de kategorier som blir nästan lika (typ dalarna) täcker ju bara 30% av kategorierna (vet ej hur det är med % i antalet artiklar).Tompen 17 april 2007 kl. 14.42 (CEST)

Genom att ha två olika kategorier har man ju liksom en administrativ kategori dvs län och en dagligtal-kategori dvs. den folk lever efter (Landskap) om man tittar på alla mallar finns ju båda med och därför kan man ha dubbla kategorier. Med tiden kommer förhoppningsvis alla orter osv bli insorterade i båda och problemet är löst och wikipedia och blivit både mer administrativt-korrekt och folkligt-korrekt. Tompen 17 april 2007 kl. 14.47 (CEST)
Mitt resonemang är att vi har två olika kategoriträd när det gäller geografisk indelning. Den moderna består av län - kommun - ort. Dessutom finns en historisk indelning som består av landskap - härad - socken. Så länge man håller sig till dessa begrepp finns inga problem ( förutom att härader idag ofta ligger i länskategorier ). Det luriga är när man lägger in andra begrepp, som byggnader och naturreservat. Jag tror jag resonerar så här: Slott och herrgårdar är gamla företeelser och hamnar därför instinktivt under landskap medan naturreservat är nya och hamnar under landskap län. Men jag har svårt att argumentera logiskt. Slutsatserna blir snarast efter vad som "känns rätt". --// jorchr 17 april 2007 kl. 16.23 (CEST)
Ok tror du skrev fel sista meningen och menar att naturreservat ska ligga i län eller? I såfall har vi enats i frågan eller? Mina kunskaper om wikipedia är dock för små för att veta om man kan lägga upp en sida med riktlinjer hur saker och ting ska placeras men det kanske du kan hjälpa till med? Jag hjälper gärna till med omkategoriseringen av häradena när dessa riktlinjer finns uppe //Tompen 17 april 2007 kl. 16.31 (CEST)
Om vi är överens? Jag är inte säker på att jag är överens med mig själv. Hur man än gör går det att hitta invändningar. En möjlighet är att ta upp frågeställningarna på bybrunnen. Risken är då att det uppstår en omfattande debatt utan att man kommer till något resultat. Eller också nöjer vi oss med att ta ett beslut för hur det skall vara för slott och herrgårdar, och sätter igång att få ordning på kategorierna här.
I så fall blir alltså förslaget att vi skapar kategorier enligt formaten Slott i landskap och Herrgårdar i landskap , och skippar alla kategorier med slott och herrgårdar i kommuner och län. Eller? --// jorchr 17 april 2007 kl. 18.12 (CEST)
Vi kör på det, i värsta fall får man väll kategorisera om dem senare om det nu skulle bli en våldsam debatt senare. Nu kör vi! Tompen 18 april 2007 kl. 10.35 (CEST)
Det har väl byggts herrgårdar och slott i Sverige även efter 1634, herrgårdar även några år efter 1862? Turistmässigt vore det faktiskt inte så dumt och opraktiskt (Intesserade turister ställer nog frågan: "Vilka herrgårdar och slott finns i x-kommun/x-län som man kan åka och titta på i sommar?"). / J 1982 21 april 2007 kl. 19.54 (CEST)

Visst har det byggts Herrgårdar efter det, men jag anser att det inte har betydelse ändå. Hur som helst jag skulle gärna se att det fanns båda kategorierna men gick med på att komprimissa. Dock så står ju kommunen med så det problemet är ju redan löst. Jag har inte gjort nån vetenskaplig undersökning men den senaste veckan har jag frågat runt i min bekantskapskrets bland både gamla och unga om turist mål och alla säger samma sak, landskap. Som andra alternativ kommun, men aldrig län. Har du någonsin hört någon säga att den ska turista i t.ex. norra Kalmar län?? Jag föreslår att vi lägger ner diskussionen så länge nu när det är sorterat, skulle det däremot bli många invändningar från olika personer kan den vara värd att ta upp igen. --Tompen 21 april 2007 kl. 21.05 (CEST)