Nej, mitt fel. Jag ändrar det. --Zaphod 2 juli 2004 kl.19.49 (CEST)

Behövs verkligen både Kategori:Ryska författare och Kategori:Ryskspråkiga författare? :) RomanNose 1 juli 2004 kl.21.03 (CEST)

Mmm.. Är lite klurigt, jag tycker det kan vara intressant både vilken nationalitet författaren har och vilket språk den skriver på, så rent principiellt tycker jag nog att bägge behövs. Men.. i vissa fall blir det ju lite halvlöjligt, och medför dessutom väldigt mycket dubbelarbete. Har tyvärr ingen idé om vad som är lämpligt. Får hoppas någon kommer på någon genial lösning på det hela :-) Gunnar Larsson 1 juli 2004 kl.21.31 (CEST)
Då behöver väl samtliga nationaliteter och språk dubbleras. Ett närliggande exempel är Kategori:Finska författare, Kategori:Finskspråkiga författare, Kategori:Svenskspråkiga författare Kategori:Svenska författare etc. :) RomanNose 1 juli 2004 kl.21.47 (CEST)
är inte Kategori:Ryska författare i alla fall en undergrupp till Kategori:Ryskspråkiga författare? i så fall skulle det ju räcka med att ta med Kategori:Ryska författare. fast det kanske finns ryska författare som inte kan ryska, jag vet för lite om det Järnvägsjonas 1 juli 2004 kl.21.54 (CEST)
Kategoriseringen enligt ovan är helt korrekt men jag upptäckte att användningen inte var heltäckande och tänkte då att om det bara funnits en kategori t.ex. "ryska författare", som omfattar både nationalitet och språk, hade det fungerat bättre. :) RomanNose 1 juli 2004 kl.22.12 (CEST)

Generellt sett är Kategori:X-språkiga författare att föredra som huvudregel, det är också lättare att hålla reda på engelskspråkiga författare än att t.ex. dela upp i brittiska, amerikanska, kanadensiska, irländska och australiensiska författare (för att inte tala om engelskspråkiga författare från en rad andra länder...) Sedan kan det ju utöver det vara intressant att dubblera kategorier i vissa fall, så att en författare kan kategoriseras både som engelskspråkig författare och kanadensisk författare, eller både franskspråkig författare och kanadensisk författare. Den fjättrade ankan 3 juli 2004 kl.23.37 (CEST)

Den fullständiga kategoriröran på Svenska Wikipedia är en, om än en relativt obetydlig, anledning till att jag misströstar om projektet och numera i stort sett försöker hålla mig härifrån. Men efter den senaste manövern, där Kategori:Österrikiska författare plötsligt blev en underkategori till Kategori:Tyskspråkiga författare, och som jag nu har "oskadliggjort", måste jag blanda mig i diskussionen. Diskussionsinläggen ovan visar tydligt på att man inte bör blanda ihop nationstillhörighet och språktillhörighet i kategoriseringen utan ha två parallella system. Och som en bekräftelse på detta fanns det bland de "österrikiska författarna" också en engelskspråkig - Eva Ibbotson. Ja - för att anknyta till diskussionen ovan -, det finns mycket gott om författare i Ryssland som skriver på andra språk än ryska. Å andra sidan finns det ryskspråkiga författare i t.ex. Kazakstan, Ukraina och Lettland. För att ta ett annat exempel, borde väl Användare:Ja till euron, om någon, vara medveten om att inte en "skotsk författare" med naturnödvändighet skriver på engelska. Om och när jag någon gång återkommer på allvar till projektet skall jag försöka genomföra denna dubbelkategorisering, om vi försöker vara eniga om att en gång för alla låta bli att blanda ihop nationalitet och språktillhörighet. // Tysen 9 september 2005 kl.12.00 (CEST)

Det är du som blandar ihop, Tysen. Det finns inga icke-tyskspråkiga österrikiska författare av encyklopediskt värde. Lika bra att rulla tillbaka det hära. // Rudolf 9 september 2005 kl.12.41 (CEST)
Jag vet mycket väl vad jag talar om, och det gäller generellt. Jag har redan nämnt Eva Ibbotson, som åkte med när du gjorde din redigering. Det finns absolut ingen anledning att blanda ihop äpplen och päron på det sätt du gör. Försök att ta till dig diskussionen ovan, även om nyanser inte är din specialitet! Rullar du tillbaka är det att betrakta som redigeringskrig. // Tysen 9 september 2005 kl.12.47 (CEST)
Att du går ut med att "nyanser inte är min specialitet" visar om något ditt förakt för wikipedias s.k. "etikett". Att kalla Eva Ibbotson österrikisk författare visar sedan inte på något annat än en bögaktig klåfingrighet och lust att nationalitetsstämpla allt och alla. Det här är en fri och inte en nationalistisk encyklopedi! Att Ibbotson som spädbarn flyttade från Wien till England gör henne inte mer österrikisk än vad en veckoslutsresa till München skulle göra mig tysk. Jag betackar mig för dylik chauvinism. Härnäst kanske vi får höra dig samtycka i Albanaus senaste påhitt att göra om Giuseppe Garibaldi till stolt albansk patriot?
Din tillbakarullning av kategoriseringen av österrikiska författare måste uppfattas som ett illasinnat redigeringskrig, och denna rullning bör omgående rullas åter! // Rudolf 9 september 2005 kl.12.55 (CEST)
Det är inte jag som kategoriserat Ibbotson som österrikare, men det är en möjlig kategorisering. Däremot finns det idag både en slovensk- och kroatiskspråkig litteratur i Österrike. Det handlar om språktillhörighet, som är det grundläggande hos författare, och inte etnicitet. (Din identifikation av stridslinjerna stämmer dåligt: Användare:L'Houngan tagit bort Kategori:Albanskspråkiga författare och ersatt den med en etnisk kategori, vilket jag anser vara lika dubiöst.) Här ovan har förts en principiell diskussion om värdet med en dubbel kategorisering, och min återställning av kategorin "Österrikiska författare" står i överensstämmelse med hur denna diskussion gått. Dubbel kategorisering är det mest heltäckande och mest användarvänliga. Min kommentar om ditt förhållande till nyanser har med tidigare erfarenheter av dina redigeringar att göra. Sedan står väl din kommentar om "bögaktig klåfingrighet" verkligen för sig själv. Du skämmer ut dig. // Tysen 9 september 2005 kl.13.15 (CEST)
Ett litet tillägg: Rudolf skriver: "Det här är en fri och inte en nationalistisk encyklopedi!". Bara för att det skall bli tydligt: jag instämmer fullständigt i det påpekandet. Bland annat precis av den anledningen är jag emot att man blandar ihop språktillhörighet och nationstillhörighet. Resultatet av Rudolf 1922:s redigeringar var att språkkategorin försvann på författare som Kafka och Jelinek (två viktiga förnyare av det tyska litteraturspråket) och att det endast fanns en nationskategorisering i de artiklarna. Den senare består även efter mina redigeringar (och kan vara med eftersom WP generellt valt att kategorisera människor efter nationstillhörighet), men skillnaden är att språkkategorin finns med på nytt. Det borde väl ingen kunna invända emot? // Tysen 9 september 2005 kl.13.57 (CEST)

Starta en diskussion om Kategori:Författare

Starta en diskussion