I denna kategori hamnar artiklar som innehåller mallen {{VÄH}}, och som därmed baseras till någon del på Vem är hon (VÄH).