Kategorin innehåller TV-serier vars sista sändningsår var 1968 i originalkanalen. Se även TV-året 1968.

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973