Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

Kyrkobyggnader tillhörande församlingar i Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan eller någon av de tidigare baptistiska rörelserna i Sverige.