Kategori:Svenska arkitekter under 2000-talet

Personer placeras i denna kategori efter verksamhetsår, inte efter levnadsår. Om en person var verksam under två sekler, kan personen kategoriseras under båda.