Successionsmallar är en typ av navigationsrutor för att navigera i kronologisk ordning mellan artiklar.