I den här kategorin hamnar sidor som märks med mallen {{substub}} eller {{brödtext}} utan att ange parametern som anger aktuell vecka. För att åtgärda detta, ändra till {{Byt:ub}} respektive {{Byt:bt}} och spara, så sätts automatiskt aktuellt datum in och sidan hamnar i rätt kategori. Den här kategorin bör vara tom.

I listan över alla sidor som transkluderar Mall:Ub eller Mall:Bt kan det eventuellt finnas sidor som borde vara daterade.

Det finns inga sidor i den här kategorin.