Kategori:Somatoforma störningar

Somatoforma störningar (ICD-10 F45), perturbationes somatoformes, är psykiska störningar som yttrar sig i kroppsliga symtom eller farhågor om att ha somatiska sjukdomar.