Sånger först publicerade år 2001. Se även Musikåret 2001.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006