Denna kategori tar upp personer som sysslar med målarkonst, inte personer verksamma inom måleribranschen.