Huvudartikel: Miljöpolitik

Miljöpolitik anges i JEL:s klassificeringssystem som JEL: Q58