Kategori:Ledamöter i Handelshögskoleföreningen

Den här kategorin innehåller personer som är eller varit ledamöter i styrelsen för Handelshögskoleföreningen, en ideell förening grundad 1906 med säte i Stockholm, som består av Handelshögskolan i Stockholms ägare och är högskolans högsta beslutande organ.