Med "förintelseförnekare" åsyftas personer som utpekats som förnekare av Förintelsens existens, personer som vanligen omnämner sig själva revisionister.