Här listas artiklar där flaggan/meddelandet "Bearbetning pågår" är satt. Flaggan bör bara användas för att undvika redigeringskonflikter under pågående bearbetning av större eller komplexare art med mellansparningar. I undantagsfall kan den också sättas in på nyskapade sidor. När redigeringen lämnas ska flaggan tas bort av den som satt in den.

  • Mallen kan läggas in när omfattande redigering förestår. Detta görs genom att allra först i artikeln ifråga skriva {{pågår|~~~|~~~~~}} (inklusive de åtta tildetecknen).
  • Mallen bör inte användas i mer än ett par timmar på sidor i artikelnamnrymden.
  • Mallen får inte användas i artikel med mallen "pågående" eller för aktuell veckas "veckans artikel", "veckans samarbete" eller liknande.
  • Övriga användare editerar inte artikel som innehåller korrekt använd mall.
Det finns inga sidor i den här kategorin.