Svenska filmer som utspelar sig under 1960-talet men är inspelade vid ett senare tillfälle