Huvudartikel: Förlorad film

Filmerna i denna kategori har haft premiär, ansetts varit förlorade och sedan återfunnits.