En kassaapparat, kassaregister, är en maskin som ofta används i butiker till att räkna samman priset på varor och förvara en kassa. Själva kassaapparaten brukar vara placerad på ett litet kassaskåp som öppnas automatiskt när ett köp har genomförts. En kassaapparat brukar också ha ett mindre tangentbord samt en display som visar för kassören vilka produkter som registrerats. Numera talar man om kassaregister eller kassasystem, istället för kassaapparater, då funktionerna är betydligt fler än tidigare.

En äldre kassaapparat.
En japansk kassaapparat.

Historia Redigera

Den första kassaapparaten uppfanns av den amerikanske barägaren James Ritty 1879. Anledningen var att Ritty ville hindra oärliga anställda från att stjäla pengar. 1883 sökte James och hans bror John patent på kassaapparaten. 1906 uppfann Charles F. Kettering den första kassaapparaten som var elmotordriven.

Vanlig användning Redigera

Vanligtvis så brukar en kassör dra varornas streckkod framför en streckkodsläsare som läser in streckkoden och kollar upp varan mot ett varuregister där den hämtar information om varan (bland annat namnet och priset), därefter skickas informationen vidare till kassan där den sparas tillfälligt. När alla kundens varor har blivit registrerade så kan kassören avsluta köpet, då skrivs ett kvitto ut och kunden kan betala.

Olika funktioner i dagens kassaregister Redigera

Vanliga kassaregister har en streckkodsläsare, kvittoskrivare samt kassalåda för pengaförvaring. I matbutiker så finns det nästan alltid en våg för att kunna räkna ut priset på kilovaror, så som grönsaker och lösgodis. En annan ofta förekommande funktion till kassaregister som förekommer i matbutiker är rullband som kunden lastar upp sina varor på. Rullbandet för sedan varorna mot kassören där de registreras för att sedan föras vidare till ett område där varorna stannar. En display kan ofta kopplas in till kassaregistret så att kunden kan se vilka varor som registreras och hur mycket de kostar.

Äldre kassaapparater Redigera

Äldre kassaapparater användes främst till att förvara pengar under dagen och innehöll en mekanik som lät kassören dra i olika spakar eller knappar för att ställa in priset varpå kassören sedan vevar i en vev för att skjuta upp luckan till kassaskåpet där pengarna placeras.

Certifierat kassaregister Redigera

Enligt kassaregisterlagen måste alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning från och med 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets föreskrifter. Detta syftar till att försvåra fusk.

Skatteverket anger i sina föreskrifter att ett certifierat kassaregister består av två enheter; dels ett kassaregister med medföljande tillverkardeklaration som intygar att kassaregistret uppfyller kraven i föreskrifterna, dels en certifierad kontrollenhet för kassaregister som skall certifieras enligt kraven.

Krav i korthet

 • Ett kassaregister måste vara kopplad till en certifierad kontrollenhet som är igång och fungerar.
 • Ett kassaregister måste överföra specificerad information till kontrollenheten.
 • Ett kassaregister får inte ha några andra funktioner än vad som framgår av dess dokumentation.
 • Ett kassaregister får inte vara kopplat till annan utrustning som påverkar funktionerna som omfattas av föreskrifterna.
 • Ett kassaregister får inte ha någon mjukvara installerad som påverkar funktionerna som omfattas av föreskrifterna.
 • Kassaregistret måste alltid skriva ut ett kvitto vid köp.
 • Övningskvitton, kvittokopior och förhandsnotor måste vara klart märkta så att de inte kan förväxlas med vanliga försäljningskvitton.
 • Kvitton och X / Z -rapporter måste innehålla all information som anges i föreskrifterna.
 • Ett kassaregister får inte kunna skriva ut mer än en kvittokopia.
 • Kassaregistret ska kunna registrera växelkassa.
 • Kassaregistret ska ha en tillverkardeklaration som visar att den uppfyller föreskrifternas krav.

Kontrollenhet Redigera

En kontrollenhet för kassaregister tar emot kvittoinformation från ett kassaregister och registrerar denna i en krypterad databas. Som svar skickar kontrollenheten tillbaka en kontrollkod som i princip är en digital signatur som verifikation på att kontrollenheten behandlat kvittot.

Kontrollkoden skrivs ut på journalremsan eller lagras i ejournalen så att kontrollanter i efterhand kan kontrollera att kvittot är giltigt.

En kontrollant kan läsa ut den krypterade databasen genom att stoppa in ett Secure Digital-minneskort i kontrollenheten.

Skatteverkets föreskrifter för kontrollenheter (SKVFS 2009:12) definierar tre olika typer av kontrollenheter.

 • Kontrollenheter av Typ A kopplas till ett enkelt kassaregister som hanterar ett företags registreringar. Kassaregistret är ansvarig för att kvitto skrivs ut med kontrollkod.
 • Kontrollenheter av Typ B kopplas mellan kassaregister och kvittoskrivaren. Kontrollenheten som är ansvarig för att lägga till kontrollkoden på kvittot.
 • Kontrollenheter av Typ C är för serverbaserade system eller för kassaregister som hanterar olika företags registreringar.

Krav på kontrollenheten i korthet

 • Kontrollenheten skall ha en kapacitet för att lagra 5 års transaktioner.
 • Data får inte kunna förvanskas.
 • Kontrollenheten måste certifieras av ett av Swedac ackrediterat certifieringsorgan.
 • Krypteringsnycklar skall vara skyddade mot utläsning.


Externa länkar Redigera