Kartotek

register bestående av pappers- eller plastkort innehållande information; ofta sorterade alfabetiskt eller numeriskt

Ett kartotek är ett kortregister bestående av papperskort eller plastkort innehållande information. Oftast är korten sorterade i alfabetisk ordning,[1] men även systematisk,[1] numerisk och kronologisk ordning förekommer.

Kartotek

Kartotek har bland annat använts i bibliotek som register över de böcker som finns, samt på kontor. Ordet kartotek används även för själva möbeln där korten förvaras. Idag är dock många kartotek digitaliserade och finns istället i form av databaser. Tidiga versioner av Microsoft Windows innehöll ett särskilt kartotekprogram.

Ett känt traditionellt kartotek är lådan med filmkort i barnprogrammet Björnes magasin.

Ordet kartotek är tillverkat efter de två orden charte (närmast från latin, se karta) och thēkē (från grekiska, 'förvaringsrum', 'låda').[1]

Referenser redigera

  1. ^ [a b c] kartotek i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 12 november 2017.