Kartering är olika metoder för insamling av data som ska ligga till grund för framställning av kartor.[1]

Metoderna kan vara fältmätning, bildtolkning, geodetiska och fotogrammetriska metoder.[1]

Man brukar skilja på begreppen storskalig och småskalig kartering. Med storskalig kartering menas inmätning av objekt i stor skala, det vill säga skalområdet 1:400 till ungefär 1:10 000, varifrån man kan börja benämna karteringen småskalig. Gränsen är flytande för var man lägger brytpunkten.

Begreppet kartering har använts i svenskan sedan 1600-talet.[2]

KällorRedigera

Externa länkarRedigera