Karlskronaplan är ett grönområde i centrala Malmö, vid Amiralsgatan nära Folkets Park. Karlskronaplan namngavs 1932.

Karlskronaplan

I samband med att denna del av Amiralsgatan bebyggdes under 1930-talet, utökades den i en äldre stadsplan från 1904 namngivna Polhemsplan (delen sydväst om Amiralsgatan) med en ny grönyta vid Amiralsgatans nordöstra sida. Samtidigt utgick ur stadsplanen Berzeliiplan som hade ett något nordligare läge.[1] Busslinje 32 stannar på hållplatsen Karlskronaplan.[2]

KällorRedigera

  1. ^ Bender, Birgit (red) (1999): Gator i Malmö, ISBN 91-971637-1-6, sid. 29, 111, 190.
  2. ^ https://web.archive.org/web/20120301140538/http://www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Tidtabeller/Linjekartor2012/Malm%C3%B6/malmo_linjekarta_32.pdf