Karlskronaplan är ett grönområde i centrala Malmö, vid Amiralsgatan nära Folkets Park. Karlskronaplan namngavs 1932.

Karlskronaplan

I samband med att denna del av Amiralsgatan bebyggdes under 1930-talet, utökades den i en äldre stadsplan från 1904 namngivna Polhemsplan (delen sydväst om Amiralsgatan) med en ny grönyta vid Amiralsgatans nordöstra sida. Samtidigt utgick ur stadsplanen Berzeliiplan som hade ett något nordligare läge.[1] Busslinje 32 stannar på hållplatsen Karlskronaplan.[2]

Källor

redigera