Karlskrona rådhus är en av de monumentala byggnader som inramar Stortorget i centrala Karlskrona. Byggnaden är säte för Blekinge tingsrätt.

Karlskrona Rådhus

Planer för ett rådhus fanns redan i samband med stadens grundande och i den ursprungliga stadsplanen från 1683. [1] Först efter stadsbranden 1790 påbörjades uppförandet. Arkitekt var Carl Fredrik Fredenheim [2]. Vid om- och tillbyggnader 1905 och 1915 enligt Gustaf Adolf Lindbergs ritningar tillkom portiken mot torget.

ReferenserRedigera

  1. ^ http://www.orlogsstadenkarlskrona.se/page/13/radhuset.aspx
  2. ^ http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000696768