Karl Sidenbladh

Karl Sidenbladh, född 25 april 1840 i Arnäs socken, Ångermanland, död 13 september 1911 i Stockholm, var en svensk språkforskare och statistiker; bror till Elis Sidenbladh.

Sidenbladh blev 1859 student i Uppsala, 1866 filosofie doktor och e.o. amanuens vid universitetsbiblioteket samt var 1867-71 docent i nordiska språk. Han utnämndes 1871 till aktuarie och 1879 till förste aktuarie i Statistiska centralbyrån, där han efter sin broder Elis Sidenbladh var överdirektör och chef 1901-05. Han var 1886-1901 ledamot av och 1901-05 ordförande i Statens tabellkommission.

Han utgav en bearbetad upplaga av Fredrik Edvard Fåhraeus "Administrativ och statistisk handbok" (1879; tillägg därtill 1885) och på grundvalen av denna Administrativ handbok (1894), samt Sveriges kommuner i administrativt, judiciellt och ecklesiastikt hänseende (nio årgångar 1885-1906) m.m.

Vidare redigerade han "Sveriges statskalender" 1878-1911 och författade en del Statistiska centralbyråns publikationer (mest befolkningsstatistik), ävensom bearbetade och utgav Sveriges officiella statistik i sammandrag (årgångarna 1872-1905) samt "Sparbankerna i Sverige" (årgångarna 1870-92). För Nordisk familjeboks två första upplagor skrev han artiklar rörande Sveriges administrativa, judiciella och ecklesiastika indelning samt biografier.

Sidenbladh hade många kommunala uppdrag och tillhörde 1887-1905 stadsfullmäktige. År 1882 blev han ledamot av Lantbruksakademien.

Övriga skrifterRedigera

  • Stiörnu-Odda draumr (1866)
  • Allmogemålet i Norra Ångermanland (1867)
  • Statistiska meddelanden om Island (1871)
  • Öfversigt af svenska litteraturen. Läsebok (tillsamman med Carl Östergren, 1872)
  • Sveriges härads- och sockennamn (1872; ny upplaga 1873)

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Sidenbladh, 1904–1926.