Kappa

  1. sedan 1800-talet främst ett kvinnligt ytterplagg, motsvarande männens överrock, vanligen långt, enkel- eller dubbelknäppt, oftast med krage och slag, använt i dagligbruk, som resplagg eller i finare material för aftonbruk;
  2. från senmedeltiden ett plagg med relativt stor vidd, ibland ärmförsett, stundom med ok över axlarna och ofta med krage i stället för kapuschong
  3. under tidig medeltid detsamma som kåpa, ett överplagg med kapuschong.
Visning på NK:s Franska, Nordiska Kompaniet mars 1943. En kvinnlig modell poserar iklädd kappa och hatt.