Kanslersrätten var en av domstolarna i England och Wales som behandlade frågor inom billighetsrätten (equity).

Kanslersrätten, London, tidigt 1800-tal

Se ävenRedigera