Kanishka, möjligen född 53, den mest framstående av kungarna i Kushanariket i Indien, regeringstid 7898, eller, enligt nutida bedömare, c. 120-c. 150 (tiden något osäker). Buddhismens "nordliga kanon" (mahayana) tillkom på det fjärde buddhistiska konciliet under kung Kanishka, som för övrigt var en skytisk erövrare.

Mynt med bild av Kanishka.

Kanishka residerade i Kashmir och rådde över ett rike, som sträckte sig från Sindh i söder och Agra i öster upp till Kokand i Centralasien. I de nordvästra gränsprovinsen anses befolkningen ännu till ej ringa del utgöras av ättlingar av med Kanishka invandrade skyter.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Indien, 1904–1926.