Kandering är en metod att förse till exempel syltad frukt, blommor eller konfekt med ett skyddande lager av kristalliserat socker.

Kandering utförs genom att det som skall kanderas får ligga i en kall sockerlag tills ett lager av kristalliserat socker har bildats på ytan. Därefter tappas sockerlagen av och det som kanderats får torka. Kandering har en konserveringseffekt.

KällorRedigera