Kanalrebeller var en benämning på konservativa politiker som i den preussiska lantdagen 1899 motsatte sig förslaget om byggandet av Mittellandkanal och därigenom utlöste en politisk kris.

De store godsägarna i Tyska rikets östra delar befarade att förverkligandet av denna kanal skulle skada deras lokala och agrariska intressen. Förslaget förkastades den 19 augusti och de högre ämbetsmän, som röstat emot det försattes då tills vidare i disponibilitet.

KällorRedigera