Kalv kallas ett ungdjur av vissa djurarter.

Kalv av nötkreatur

Vanligen avses ungdjur av nötkreatur under sitt första levnadsår[1]. Ett ungdjur av honkön kallas kvigkalv och ett ungdjur av hankön kallas tjurkalv. När en ko föder en kalv kallas det kalvning.

En kalv kan även vara ett ungdjur av älg, hjort, ren, elefant och val.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Anna Dahlström (2006) Betsmarker, djurantal och betestryck 1620 – 1850 : Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. CBM:s skriftserie nr 13. Avhandling vid Institutionen för ekonomi, avdelningen för agrarhistoria, Sveriges lantbruksuniversitet. ISBN 978-91-89232-21-1.