Kalv kallas ett ungt djur av vissa djurarter.

Kalv av nötkreatur.

Vanligen avses nötkreatur under sitt första levnadsår[1]. En kalv av honkön kallas kvigkalv och en av hankön kallas tjurkalv. När en ko föder en kalv kallas det kalvning.

En kalv kan även vara en unge av älg, hjort, ren, elefant och val.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Anna Dahlström (2006) Betsmarker, djurantal och betestryck 1620 – 1850 : Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. CBM:s skriftserie nr 13. Avhandling vid Institutionen för ekonomi, avdelningen för agrarhistoria, Sveriges lantbruksuniversitet. ISBN 978-91-89232-21-1.