Kals odbok är en ordbok för den göteborgska dialekten, första gången utgiven av Sven Schånberg 1968.

Ordboken innehåller ungefär 500 genuint göteborgska ord. Den redogör för uttal, betydelse, bakgrund och ursprung. Många av orden är hämtade ur den mångåriga insändarspalt Schånberg hade i Göteborgs-Posten, "Tala ve Kal" (ve = med).

KällorRedigera

  • Kals Odbok, Sven Schånberg 1968
  • Kals Odbok : Göteborgskt skaplynne i språkets spegel, [utvidgad upplaga], Sven Schånberg, Tre Böcker förlag, Göteborg 1982 ISBN 91 8541409 3
  • Kals Odbok : Göteborgskt skaplynne i språkets spegel, [tredje, kompletterade upplagan], Sven Schånberg, Tre Böcker Förlag, Göteborg 1989 ISBN 91-7029-015-6