Kakofoni kommer av grekiskans kakophonia "missljud", som i sin tur kommer av kakos "dålig" och phone "ljud", "ton", "röst". Kakofoni betyder således missljud, disharmoni, illalåtande sammanblandningar av olikartade ljud, helt enkelt osköna ackord. Motsatsen är eufoni.

Begreppet används subjektivt, ofta för att angripa musik som upplevs som komplicerad och dissonant. Begreppet blev populärt då det låter som en elak förvanskning av ordet dodekafoni (tolvtonsteknik), som på 1920-30-talen av de konservativa lyssnarna betraktades som kulturens och estetikens ändpunkt.

Kakofoni används även utanför musikaliska sammanhang om (vad som upplevs som) oljud i allmänhet.

Varning: I många sammanhang stundom felstavat kakafoni.

Se ävenRedigera