KVINFO, center for information om kvinde- og kønsforskning; är en dansk självägande institution och forskningsbibliotek under det danska Kulturministeriet med inriktning på kön, jämställdhet och etnicitet. Detta är det enda av sitt slag i Danmark.

KVINFO, Köpenhamn.

Namnet KVINFO är en förkortning av orden Kvinder, information och forskning. Institutionen driver bl.a. en digital tidskrift, Forum, och ett biografiskt lexikon över genom historien framträdande danska kvinnor.

HistoriaRedigera

KVINFO:s historia går tillbaka till år 1964, då den feministiska filosofen och kvinnoforskaren Nynne Koch, som var anställd som sekreterare vid Det Kongelige Bibliotek, genomförde en specialregistrering av litteratur om kvinnor från bibliotekets samlingar.[1] KVINFO upprättades som ett försök på fyra år som en självständig institution 1982 med anslag från det danska Undervisningsministeriet, samt Kultur- och Socialministeriet. Under 1980-talets mitt drev man flera kulturella aktiviteter på frivillig basis i samarbete med flera icke-statliga organisationer. På detta vis skapades ett nätverk av kvinnoorganisationer och könsforskare inom KVINFO:s ramar.[1]

1987 blev KVINFO en självägande institution under Kulturministeriet efter att försöksperioden gått ut. En styrelse tillsattes med representanter för olika kvinnoorganisationer, institutioner för jämställdhet samt olika forskningsinstitutioner och bibliotek. 1990-2014 var språkvetaren Elisabeth Møller Jensen varit KVINFO:s ledare.[1] Hon var tidigare bl.a. huvudredaktör på Nordisk kvindelitteraturhistorie, vars sekretariat blev en del av KVINFO. 1991 tar hon initiativ till upprättandet av Kvindeligt Selskab, en stödförening (sedan år 2001 en självständig organisation) till KVINFO som fokuserar på den könspolitiska debatten genom olika möten och aktiviteter.[1] 1993 startar projektet Dansk Kvindebiografisk Leksikon, som vid färdigställandet 2000 kom att innehålla biografier över 1 924 danska kvinnor från medeltiden till nutid. Samtidigt utkom den första pärmen av Nordisk kvindelitteraturhistorie, som fram till och med 1998 utkom i ytterligare fyra pärmar. 1994 upprättade KVINFO sin första hemsida och två år senare upprättas en egen biblioteksdatabas som gör elektronisk utlåning av böcker möjligt.[1] Ny ledare från januari 2014 är Nina Groes.[2]

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera

Noter