KNEP 1000-serien är en av Käppupps korta singelserier som omfattar KNEP 1001-KNEP 1011.