KFUM:s Scoutförbund var det första svenska scoutförbundet. Det bildades officiellt den 18 december 1911.

De första stegen mot scouting inom KFUM togs av Emil Winqvist under 1908 utanför dennes villa i Spånga, där han genomförde ett försöksläger med en patrull pojkar. Försöket föll väl ut, och under våren 1910 startades de första KFUM-scoutkårerna upp under namnet Frivilligkårer. Det var dessa kårer som kom att bilda KFUM:s Scoutförbund.

Förbundet gick 1960 ihop med Sveriges KFUK:s Scoutförbund och bildade KFUK-KFUM:s Scoutförbund.

ScoutcheferRedigera

KFUM:s scoutförbund hade under sin knappt femtioåriga verksamhet endast fem scoutchefer. Dessa fem var:

LitteraturRedigera

  • Puke, Margareta: Scoutings historia (1982)