Ett kårparti är ett politiskt parti inom en studentorganisation av typen studentkår. Partiet är normalt bildat för att ställa upp i ett kårval, anordnat av respektive studentkår, och representera studenterna i ett kårfullmäktige. Kårpartier förekommer inte vid alla studentkårer. Vid de studentkårer som använder sig av val med listor kan man istället tala om kårlistor som i många fall fyller samma funktion som ett kårparti.

Olika kårpartierRedigera

Lunds studentkårRedigera

Inledande anmärkning: Den sammanhållna Lunds studentkår ersattes 1996 av ett antal mindre fakultetskårer under paraplyorganisationen Lunds universitets studentkårer med direkta personval. Därvid upphörde hela det partivalssystem som tidigare funnits inom kårvärlden. Nedanstående partier är alltså alla "historiska".

Stockholms universitets studentkårRedigera

NuvarandeRedigera

HistoriskaRedigera

Studentkåren i VäxjöRedigera

NuvarandeRedigera

Tekniska Högskolans StudentkårRedigera

Studentkåren vid Kungliga Tekniska högskolan hade partival fram till mitten av 1980-talet, då man i stället övergick till en korporativistisk valprocedur genom sektionerna. Därför är alla partier på THS historiska.

HistoriskaRedigera

Umeå StudentkårRedigera

NuvarandeRedigera

HistoriskaRedigera

Uppsala studentkårRedigera

NuvarandeRedigera

HistoriskaRedigera

StudierådspartierRedigera

Filosofiska Fakulteternas StudentkårRedigera

Inledande anmärkning: Filosofiska Fakulteternas Studentkår (FFS) vid Göteborgs universitet hade fram till 2005 ett valsystem till fullmäktige som byggde på partival, innan man avskaffade det till förmån för en sorts personvalssystem. Nedanstående kårpartier är alltså historiska.

Karlstads studentkårRedigera

  • Oberoende Studenters Samvälde
  • Socialdemokratiska studenter
  • Gröna listan
  • Karlstads ekonomer
  • För Ingesund - I tiden
  • International list