Ett kårparti är ett politiskt parti inom en studentorganisation av typen studentkår. Partiet är normalt bildat för att ställa upp i ett kårval, anordnat av respektive studentkår, och representera studenterna i ett kårfullmäktige. Kårpartier förekommer inte vid alla studentkårer. Vid de studentkårer som använder sig av val med listor kan man istället tala om kårlistor som i många fall fyller samma funktion som ett kårparti.

Olika kårpartierRedigera

Lunds studentkårRedigera

Den sammanhållna Lunds studentkår ersattes 1996 av ett antal mindre fakultetskårer under paraplyorganisationen Lunds universitets studentkårer med direkta personval. Därvid upphörde hela det partivalssystem som tidigare funnits inom kårvärlden. Nedanstående partier är alltså alla historiska.

Stockholms universitets studentkårRedigera

Stockholms universitets studentkår var 1962 den första studentkåren i Sverige att gå över till partisystem.

Nuvarande[1]Redigera

HistoriskaRedigera

Studentkåren i VäxjöRedigera

HistoriskaRedigera

Tekniska Högskolans StudentkårRedigera

Studentkåren vid Kungliga Tekniska högskolan hade partival fram till mitten av 1980-talet, då man i stället övergick till en korporativistisk valprocedur genom sektionerna. Därför är alla partier på THS historiska.

HistoriskaRedigera

Umeå StudentkårRedigera

Umeå studentkår beslutade 2018 att byta ut sitt partisystem mot ett sektionsbaserat.[2] Därför är alla partier på Umeå studentkår historiska.

HistoriskaRedigera

Uppsala studentkårRedigera

Uppsala studentkår har haft partival sedan 1964.

Nuvarande[3]Redigera

HistoriskaRedigera

StudierådspartierRedigera

Filosofiska Fakulteternas StudentkårRedigera

Filosofiska Fakulteternas Studentkår (FFS) vid Göteborgs universitet hade fram till 2005 ett valsystem till fullmäktige som byggde på partival, innan man avskaffade det till förmån för en sorts personvalssystem. Nedanstående kårpartier är alltså historiska.

Karlstads studentkårRedigera

Karlstads studentkår har listval med både partipolitiska och oberoende listor.[4] Nedanstående partier är alltså historiska.

  • Oberoende Studenters Samvälde
  • Socialdemokratiska studenter
  • Gröna listan
  • Karlstads ekonomer
  • För Ingesund - I tiden
  • International list

ReferenserRedigera