Öppna huvudmenyn

Käringmossen (fi. Ämmässuo), är en stadsdel i Esbo stad. Den gränsar i norr och öst till Kolmpers, i söder till Esbogård och i väst med Kyrkslätt. Käringmossen hör administrativt till Gamla Esbo storområde. I Käringmossen finns Käringmossens avfallshanteringscentral.