Känselreceptorer är receptorer på sensoriska nervcellers distala axonände i huden, leder och skelettmuskulatur som registrerar en slags stimuli i en organisms yttre eller inre omgivning och som svar på detta skickar en afferent nervsignal mot CNS.

Det finns tre sorters känselreceptorer:

  • Golgis senorgan: Till våra skelettmuskler är senor kopplade. Dessa har vid alla tillfällen en viss spänning. Minimal, maximal eller ett värde däremellan. Denna spänning mäts i golgis senorgan (senspolar).
  • Muskelspolar: På samma sätt som musklernas senor, sträcks eller förkortas skelettmusklerna vid minsta lägesförändring. Denna skillnad i längd uppfattas av muskelspolarna som också uppfattar hastigheten av denna längdförändring.
  • Berörings och tryckreceptorer: Dessa är lokaliserade omkring våra leder och mäter ledernas lägen och rörelser.

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera