Gaius Vettius Aquilinus Juvencus var en fornkyrklig diktarelatin, författare till det första kristna eposet.

Juvencus skall enligt Hieronymus ha varit spanjor, av förnäm släkt, och anställd som presbyter i Spanien under kejsar Konstantin den stores tid. Omkring 330 författade han sitt epos Historiae evangelicae libri IV eller Versus de quatuor evangeliis (tryckt i 19:e delen av Mignes Patrologiae cursus), en poetisk bearbetning av den evangeliska historien, huvudsakligen enligt Matteus, i 3 233 latinska hexametrar, troget följande texten, antagligen Italaöversättningen. Hans språk är klassiskt och versbyggnaden flytande, varför man för denna hans "Messiad i Aeneidens dräkt" kallat honom Vergilius christianus. Ovisst är, om en poetisk bearbetning av Första Mosebok, Carmen in Genesi, som traditionellt tillskrivits Tertullianus, härleder sig från Juvencus.

KällorRedigera