Territorialprincipen, på latin Jus soli vilket betyder "jordens rätt", är en princip för bestämmande av medborgarskap som utgår från att medborgarskap förvärvas automatiskt av ett barn när det föds i en viss stat. Vilket medborgarskap föräldrarna har, har ingen betydelse. I USA är territorialprincipen huvudregeln för medborgarskap, medan huvudregeln i Sverige och större delen av Europa är jus sanguinis. Vanligen tillämpar en stat en kombination av de båda principerna, även om tyngdpunkten läggs vid den ena. I Sverige tillämpas territorialprincipen i så mån att barn till en svensk man och en utländsk kvinna ej gifta med varandra, blir svensk medborgare om barnet är fött i Sverige. Sveriges huvudregel avser dock föräldrarnas medborgarskap.

Se även redigera