Jurisprudens (lat. jurisprude'ntia), betecknar, särskilt i fråga om andra länder än Sverige, den rättsvetenskap, som ligger till grund för och kommer till uttryck i domstolarnas lagtillämpning.

I Sverige sker däremot lagtillämpningen ofta oberoende av rättsvetenskapen och betecknas därför riktigare som endast rättspraxis.

Källor

redigera
 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Jurisprudens, 1904–1926.