Juneporten är ett numera inbyggt torg i centrala Jönköping, i nära anslutning till Jönköpings centralstation. Tidigare hette platsen Djurläkartorget.[1] Det nya namnet antogs efter en tävling. Juneporten var fleras förslag.[källa behövs]

Trots kommunens delambition att med det nya namnet revidera den negativa bilden som många jönköpingsbor hade av platsen – som ett känt tillhåll för missbrukare – är Juneporten och dess omedelbara omgivning fortfarande en plats i centrala Jönköping som många kommuninvånare associerar med socialt utslagna personer.[2]

Juneporten är en central plats där en stor del av Jönköpings stadsbussar passerar.

KällorRedigera

NoterRedigera