Julie, kvinnonamn, fransk form av Julia. Julie är också vanligt i engelskspråkiga länder.

Se ävenRedigera