Jugoslavenski Zhenski Savez

organisation för kvinnors rättigheter i Jugoslavien

Jugoslavenski Zhenski Savez (före 1929 kallad Narodni Zenski Savez Srba, Hrvata i Slovenaca) var en organisation för kvinnors rättigheter i Jugoslavien, grundad 1919 och upplöst 1961.

Det var en paraplyorganisation som vid Jugoslaviens bildande 1919 förenade 250 lokala kvinnoorganisationer och 50.000 kvinnor. Den organiserade ett omfattande arbete för kvinnlig rösträtt och andra jämlikhetsreformer. Kvinnlig rösträtt hade utlovats inför grundandet av Jugoslavien och när löftet inte uppfylldes organiserades kampanjer för syftet. När det visade sig lönlöst, fokuserade kvinnorörelsen istället på kvinnors ekonomiska rättigheter och förmynderskap över barn. Konservativa kvinnogrupper lämnade organisationen 1926 och bildade Narodna Zenska Zajednica. Vid kommunistövertagandet infördes komplett jämlikhet mellan könen i 1946 års konstitution, vilket gjorde att föreningens verksamhet i princip upphörde: den avskaffades dock inte formellt förrän 1961.

KällorRedigera