Journalfilmsröst

Journalfilmsröst är ett speciellt röstläge som användes i tidiga tv- och filminspelningar (till exempel journalfilmer). Den bristfälliga ljudtekniken gjorde att talaren (nästan alltid en man) tvingades artikulera tydligt, och rösten lät gäll och nasal vid uppspelning. Den person man oftast förknippar med uttrycket är Nils Jerring, som under många år arbetade för SF-journalen.

I dag används journalfilmsröster för komiska effekter, ibland tillsammans med stumfilmstempo.