Joint European Torus, förkortat JET, är en sameuropeisk fusionsforskningsanläggning i Culham i Storbritannien med världens hittills största tokamak-reaktor. JET är världens största och mest framgångsrika experimentanläggning för fusionsforskning. År 1970 beslutade Europeiska unionens råd att den skulle byggas, tre år senare startade bygget. År 1978 var den färdig i tid och enligt budgeten. År 1991 tog man ett stort steg inom fusionsforskningen när man den 9 november för första gången kontrollerat skapade fusion. År 1997 skapade man 16 megawatt av fusionsenergi efter att man tillfört 24 megawatt. Den gav då tillbaka 65 % av energiåtgången. Anläggningen drivs som ett europeiskt samarbete inom ramen för Euratomprogrammet som ingår i EU:s ramprogram för forskning. År 2018 beräknas den nya forskningsanläggningen ITER vara färdig som då blir den största och mest effektiva fusionsreaktorn.

Externa länkarRedigera