Det har funnits flera personer med namnet John Johansson: