Johan von Rosen

överste för livländska adelsfanan

Johan von Rosen död 1651. Son till Robert von Rosen. Överste för livländska adelsfanan. Han blev "halshuggen 1651 för förrädiska stämplingar med polackerna".