Johan Georg Lange

svensk affärsman

Johan Georg Lange Jr., född 1722, död 1792, var en svensk boktryckare och förläggare i Göteborg.

Johan Georg Lang var dotterson till Göteborgs första boktryckare, Amund Nilsson Grewe.[1]1749 initierade Johan Georg Lange Götheborgs Weko-lista, Göteborgs första tidning, som gavs ut fram till och med 1757.[2][3]

Lange handlade med äldre svenska böcker och utländska böcker från 1759. Efter hans död drevs verksamheten vidare av hans änka Maria Susanna Lange (1732-1813) fram till 1806.[4]

Böcker som tryckts hos J G LangeRedigera

 • HYPHOFF, ELISAEUS. Kort inledning til den gamla och nya swenska historien,, 1757 (Originalupplagan 1731 är tryckt hos Henrik C Merckells Enkja)
 • Then Swenska Psalmboken, tryckt 1761
 • Then Swenska Psalmboken, tryckt 1767
 • Then Swenska Prof-psalmboken sednare samlingen.., tryckt 1767 i Stockholm
 • Historia om Grönland [microform] : deruti landet och dess inbyggare [et]c. i synnerhet Evangeliska Brödra-Församlingens där warande mission, och dess förrättningar i Ny-Herrnhut och Lichtenfels beskrifwas, Cranz, David, 1723-1777, tryckt 1770
 • Fortsaetthing af historien om Groenland [microform] : i sonnerhaet af evangeliska broedra-foersamlingens daer warende missionars foerraettningar i Ny-Herrnhut och Lichtenfels infr an ar 1763 til 1768, jemta betydeliga anmaerkningar och tiloekningar : roerande landets naturel-historia, tryckt 1770
 • BIBLIA, Thet är all Then Heliga Skrift, Gamla och Nya Testamentens, på Swensko: .., flera utgåvor: 1752, 1754, 1760, 1764 (3:e uppl), 1768, 1776 (4:e uppl), 1778, 1782
 • Mappa geographica scelestinae, eller Stora skälms-landets geographiska beskrifning, tryckt 1789, skämtkarta
 • Förlags catalogus, eller Förteckning på allehanda oinbundne böcker och tractater, som finnas til köps hos Johan Georg Lange i Stockholm., Tryckt år 1791 (se http://books.google.se/books/about/F%C3%B6rlags_catalogus_eller_F%C3%B6rteckning_p.html?id=ICm3MQAACAAJ&redir_esc=y)
 • I Libris katalog finns 769 böcker tryckta hos J G Lange

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Carl Tiselius (1923) Tidningar, ur: Göteborg. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar, sid:778
 2. ^ Kungliga biblioteket, Sverigesperiodiskalitteratur, Götheborgs Weko-Lista
 3. ^ Helena van Hoof, Ur de göteborgska tidningarnas historia, JB-Bladet Centrala staden 25 april 1989, sid 14. Läst 14 augusti 2018
 4. ^ Du Rietz, Anita, Kvinnors entreprenörskap: under 400 år, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 2013

WebbkällorRedigera

 • KB.se